O SAMORZĄDZIE

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku - Agnieszka Dulniak

Przypominamy, że od tego roku do Samorządu Uczniowskiego została
wprowadzona nowa funkcja - Reprezentant Uczniów- Paweł Gugnowski.        Zajmujesię on przestrzeganiem oraz egzekwowaniem praw ucznia, zwiększa świadomośćprawną wśród uczniów i nauczycieli poprzez współpracę z władzami szkoły, władzami samorządowymi oraz instytucjami zajmującymi się kwestią prawucznia. Jest organem rozstrzygającym konflikty między uczniami lub między uczniami a pracownikami szkoły.

Zarząd i wszyscy członkowie Samorządu Uczniowskiego są otwarci napropozycje i gotowi     do pomocy.

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Julia Dąbrowska
Maciej Borkowski
Klaudia Łatacz
Paweł Gugnowski
Anna Charzyńska
Zuzanna Archacka
Katarzyna Bękalska
Justyna Wasilewska
Julia Dulniak
Miłosz Kiełb
Radek Uszyłło
Eryk Krysiewicz
Małgorzata Cybulska
Julia Wileńska
Michał Dąbrowski
Urszula Galanty
Anita Pawelczyk
Faustyna Wołczek
Julia Kamińska
Magdalena Bieleniewicz
Małgorzata Borkowska
Brunon Bobowski
Jan Teofilewski
Ewa Matusiak
Natalia Kramkowska
Julia Rogalska
Magdalena Dyżerska
Amelia Wilk