Nauczyciele

język polski

Aleksandra Biłyj

Katarzyna Kłoczko

Jadwiga Lemańska

 

język angielski

Agnieszka Dulniak

Elżbieta Huta-Hołdowska

Marta Szewczak

Wioletta  Urban

Paula Fatyga

 

język niemiecki

Wioletta Urban

 

 język ukraiński

 Żanna Ostrzyńska

 

historia

Daniel Grzyb

Ewa Machejko

wos

Ewa Machejko

 

matematyka

Wioletta Grzegorczuk

Ewa Ładna

Anna Rogalska / zast. Marzena Dobosz

 

geografia

Małgorzata Szulc/ zast. Danuta Krupińska

 

fizyka

Bożena Wiślicka

 

chemia

Małgorzata Olszewska

 

 biologia/ przyroda

Małgorzata Olszewska

Bożena Wiślicka

 

informatyka/ zajęcia komputerowe

Daniel Grzyb

Ewa Ładna

Elżbieta Sobczak

 

 technika

Daniel Grzyb

 

muzyka/ plastyka

Magdalena Strzelińska

 wychowanie fizyczne

Grzegorz Bierć

Miłosz Kołodziejczyk

Marcin Łobodziński

 

edukacja dla bezpieczeństwa

Andrzej Prażmo

 

Wychowanie o życia w rodzinie 

Elżbieta Poboża

 

 religia

Sylwia Brzozowska

ks. Wojciech Kondratowicz

siostra Salezja

Marzanna Wołczek

 

 edukacja wczesnoszkolna

Joanna Bujnicka

Alicja Cwalińska

Iwona Ćwikowska

Anna Orczyc-Musiałek

Aleksandra Pawelecz

Elżbieta Sobczak

Barbara Wołczek

 

wychowanie przedszkolne

Ewelina Wilczewska

 

nauczyciele wspomagający

Elżbieta Abramowicz

Aleksandra Furtak

Agnieszka Jankowska -Zieja

Elżbieta Jurecka

Danuta Kabat

Agnieszka Koronkiewicz

Aneta Krahel

Emilia Rządowska

Anna Sulim

Anna Trześniewska

Joanna Witek

Dorota Wyszyńska

 pedagog

Paulina Szachniuk- Albowicz

  

  psycholog

Zuzanna Słomkowska

Agnieszka Korzeniecka-Jeśniewska

 

 logopeda

Joanna Bujnicka

Iwona Ćwikowska

Anna Trześniewska

Joaana Witek

 

 bibliotekarz

Anna Stodulska

 

wychowawcy świetlicy

Elżbieta Poboży

Dorota Storczyńska

Ewelina Wilczewska

 

 terapia pedagogiczna

Aneta Krahel