Nauczyciele

język polski

Aleksandra Biłyj

Katarzyna Kłoczko

Jadwiga Lemańska

 

język angielski

Agnieszka Dulniak

Elżbieta Huta-Hołdowska

Marta Szewczak

Wioletta  Urban

Paula Fatyga

 

język niemiecki

Wioletta Urban

 

 język ukraiński

 Żanna Ostrzyńska

 

historia

Daniel Grzyb

Ewa Machejko

wos

Ewa Machejko

 

matematyka

Wioletta Grzegorczuk

Ewa Ładna

Anna Rogalska / zast. Marzena Dobosz

 

geografia

Małgorzata Szulc/ zast. Danuta Krupińska

 

fizyka

Bożena Wiślicka

 

chemia

Małgorzata Olszewska

 

 biologia/ przyroda

Małgorzata Olszewska

Bożena Wiślicka

 

informatyka/ zajęcia komputerowe

Daniel Grzyb

Ewa Ładna

Elżbieta Sobczak

 

 technika

Daniel Grzyb

 

muzyka/ plastyka

Magdalena Strzelińska

 

wychowanie fizyczne

Grzegorz Bierć

Miłosz Kołodziejczyk

Marcin Łobodziński

 

edukacja dla bezpieczeństwa

Andrzej Prażmo

 

 religia

Sylwia Brzozowska

ks. Wojciech Kondratowicz

siostra Salezja

Marzanna Wołczek

 

 edukacja wczesnoszkolna

Joanna Bujnicka

Alicja Cwalińska

Iwona Ćwikowska

Anna Orczyc-Musiałek

Aleksandra Pawelecz

Elżbieta Sobczak

Barbara Wołczek

 

wychowanie przedszkolne

Ewelina Wilczewska

 

nauczyciele wspomagający

Aleksandra Furtak

Agnieszka Jankowska -Zieja

Elżbieta Abramowicz

Elżbieta Jurecka

Danuta Kabat

Agnieszka Koronkiewicz

Aneta Krahel

Emilia Rządowska

Anna Sulim

Anna Trześniewska

Joanna Witek

Dorota Wyszyńska

 pedagog

Paulina Szachniuk- Albowicz

  

  psycholog

Zuzanna Słomkowska

Agnieszka Korzeniecka-Jeśniewska

 

 logopeda

Joanna Bujnicka

Iwona Ćwikowska

Anna Trześniewska

Joaana Witek

 

 bibliotekarz

Anna Stodulska

 

wychowawcy świetlicy

Elżbieta Poboży

Dorota Storczyńska

Ewelina Wilczewska

 

 terapia pedagogiczna

Aneta Krahel